Menu
Your Cart

Fawori Konsantre Astar 0.75kg (Polizolan)

DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Fawori Konsantre Astar

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.

ÖZELLİKLERİ

Fawori Konsantre Astar, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kararak boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller ve farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası ile tozu alınarak astar uygulamasına geçilmelidir. Fawori Konsantre Astar gerekli inceltme yapıldıktan sonra yüzeye fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan uygulanmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Fawori Konsantre Astar uygulamasından en az 4 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Astarın daha az su ile inceltilerek veya tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.

UYARI

Fawori Konsantre Astar uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka mutlaka zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Aksi takdirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır ve inceltilmeden kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Silikonlu boyalar için 1 ölçek astar 7 ölçek su ile, plastik boyalar için 1 ölçek astar 10 ölçek su ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)

Dokunma kuruması: 1 saat Boya uygulama: 4 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta 40-65 m2 alan (1/7 inceltmede) astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

  • P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
  • P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
  • P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
  • P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
  • P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
  • P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
  • P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi