Menu
Your Cart

Fawori Silikonlu Dış Cephe Boyası 20kg

DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Fawori Dış Cephe Silikonlu Boya

ÜRÜN TANIMI

Silikonlu, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı mat görünümlü son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına ve hava kirliliğine, güneş ışınlarına dayanıklıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeylerde oluşan nemin dışarı çıkmasını sağlar. Uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Uygun astar uygulandıktan sonra boya işlemine geçilmelidir. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çiğ ve dondan korunması gerekmektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no’lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi ’ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARILAR

İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için Fawori Dış Cephe Macunu’na, ağırlığının %20’si kadar taze beyaz/gri çimento + su karışımı (boza kıvamında) ilave edilerek karıştırılmalıdır. Oluşturulan karışım nemlendirilip temizliği yapılmış sıva/beton yüzeylere direkt uygulanmalıdır Eski boyalı yüzeylerde macun uygulaması yapılacaksa ham sıvalı yüzeye ulaşmak için yüzeyde sıkça çentikleme işlemi yapılmalıdır. Kullanıma hazır macunlar çatlama ve çökme yapmaması için maksimum 1 mm kalınlığında uygulanmalıdır.

 • 0-3 mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stako 0 uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kg Su kullanılması önerilir.
 • 3-10 mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stako uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kg Su kullanılması önerilir.
 • 5-40 mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stako Plus uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kg Su kullanılması önerilir.

Çatlak uygulaması bir doğru boyunca ilerliyorsa o doğru boyunca 10 cm genişliğinde, yoğun çatlaklar varsa tüm yüzey boyunca ek yerlerinde 10 cm bini yapılarak donatı filesi uygulanmalıdır. Donatı filesi uygulama yapılacak yüzey düzeltme ve tesviye malzeme toplam kalınlığının 1/3’ü kadar dış yüzeye yakın şekilde uygulanmalıdır.

Özellikle çimento esaslı yüzey düzeltme ve tamir macunları uygulamasından, son kat boyaya kadar geçen sürede yüzeyler aşırı çiğ ve yağıştan korunmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde beyaz kusmalar oluşacaktır. Böyle bir görüntüde, yüzey bir araç yıkama fırçası ile nemlendirilerek 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek Su karışımı yüzeye uygulanmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede

 • Basınç : 140 bar
 • Meme Açısı : 50 °C
 • Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”-0.021”
 • İnceltme : %5

İNCELTME

Fırça ve rulo ile uygulamalarda, en fazla %15, püskürtme ile yapılacak uygulamalarda en fazla %5 oranında temiz su ile inceltilmelidir. Oluşabilecek renk tonu farklılıklarının önüne geçmek için kullanılan tüm ürünlerin aynı oranda inceltilmesi gerekmektedir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de)

 • Dokunma kuruması : 1-2 saat
 • Astar ve katlar arası kuruma : 6-8 saat
 • Son kuruma : 24 saat

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-10 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

 • 15 L
 • 7,5 L
 • 2,5 L

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

 • P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
 • P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 • P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
 • P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
 • P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
 • P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

TS 7847’ye uygundur.

G tebliğine uygundur.

 • Parlaklık : Sınıf G3
 • Kuru Film Kalınlığı : Sınıf E2
 • Tane Büyüklüğü : Sınıf S1
 • Su Buharı Aktarım Hızı : Sınıf V1
 • Su Aktarım Hızı : Sınıf W2
 • Çatlak Örtme Özelliği : Sınıf A0
 • Karbondioksit Geçirgenliği : Sınıf C0
 • Küf Gelişim Direnci : Sınıf K2

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi